Yerel Alan Ağları (LAN)

Yerel Alan Ağları; işyeri, kampus, ev v.b. gibi sınırlı mesafelerdeki bilgisayarları ve çevre birimlerini birbirine bağlayan bilgisayar ağlarıdır. Kurumların başarılı

Devamı...

Geniş Alan Ağları (WAN)

Geniş Alan Ağları (WAN), coğrafi olarak birbirinden uzak bir mekanda bulunan bilgisayarların başka bir mekanda bulunan bilgisayarlarla ..

Devamı...

Kablosuz Alan Kampus ve Uzak Erişim Çözümleri

Aynı bölgedeki bilgisayar sistemlerinin kablosuz olarak birbirlerine bağlanarak bir ağ oluşturmasıdır. Bina içi veya kampüs alanında, mobil...

Devamı...

Yapısal Kablolama

Yapısal Kablolama, işyeri, kampus, ev, vb. gibi sınırlı mesafelerdeki bilgisayarları ve çevre birimlerini birbirine bağlamak ve bu sistemlerin enerji ihtiyacını kar...

Devamı...

IP Telefon ve Bütünleşik İletişim Çözümleri

IP telefonu, ayrı bir telefon santrali ve kablolamasına gerek kalmadan, farklı illerde bile olsa şirketinizin tüm çalışanlarının arasında sesli iletişimi sağlamak i...

Devamı...

Video Konferans Çözümleri

Video konferans, iki ve daha fazla sayıda lokasyondaki insanların bir araya gelerek yüz yüze görüşmek için uzun yolculuklar gibi bir çok soruna katlanmak yerine, of...

Devamı...

Ağ Yönetimi

Kurumların LAN ve WAN altyapısında bulunan bütün aktif cihazların (PC ,Server, Hub, Switch, Router vs) tek bir merkezden gözlenmesini, yönetilmesini ve kontrol...

Devamı...

Ağ Güvenliği Çözümleri

İnternetten sanal olarak gelen tehditlere karşı alınan tedbirler bütününe ağ güvenliği denir. Bilgi teknolojilerinde sistemlerin gelişmesi, internetin...

Devamı...

Log Toplama Çözümleri

Log Toplama Çözümleri, farklı donanım ve yazılım sistemlerinin ürettiği kayıtların (log), tek bir merkezde toplanmasını ve bu kayıtları belirli bir yapıya kavuştura...

Devamı...

Mobil cihaz güvenliği ve yönetimi

Mobil cihazların kullanımı kurumsal alanda hızla yayılırken yönetim ve güvenlik zaafları büyüyor. Bilgiyi taşımanın kolay bir yo...

Devamı...